Close

Tahsildars/MRO’s Information

Sl.No Name of the Mandal MRO name Mobile Number email ID DT name Mobile Number
1 Bhupalpally MD.Iqbal 7997566666 tahsildarbhupalapally@gmail.com  K. Ravinder rao 8500039996
2 Chityal Y.Rama Rao 9849418360 tahsildarchityal@gmail.com  M.Venu Gopal 7396089442
3 Ghanapur P.Madhavi 9553571046 tahsildarghanpurmulug@gmail.com  Sathyanarayana 9989182635
4 Kataram M.Sunitha 9542402909 mrokataram@gmail.com Ram Mohan 9505869860
5 Mahadevpur Srinivas

7995005027

9010533111

tahsildarmahadevpur@gmail.com MD.Mukthar Pasha 9701195600
6 Malharrao S. Srinivas 9912734098 mromalharrao@gmail.com Srinivas 7901240477
7 Mogullapalle Sammaiah 8985901563 tahsildarmogullapally@gmail.com C Jagan 9959210936
8 Mutharam Mahadevpur Sateesh 9052077995 tahsildarmahamutharam@gmail.com Vinay 7675887788
9 Palimela Saibabu

7995005029

9010651024

tahsildarpalimela@gmail.com  Vacant  Vacant
10 Regonda L.Jiwakar Reddy 8897622077 tahsildaregonda@gmail.com  Vital 7989728030
11 Tekumatla  Shereef 7337506885 tahtekumatla@gmail.com Mallesham 9550219663