ముగించు

దోద్దపనేని పురుషోథం

ప్రగతి భవన్ బస్ స్టాండ్ దగ్గర

ఇమెయిల్ : drdojsk[at]gmail[dot]com
హోదా : జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి అధికారి
ఫోన్ : 7901091261