ముగించు

చికిత్సాలయాలు

తడిచార్ల (ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్)

తడిచార్ల 505184

ఇమెయిల్ : mophcthadicherla[at]yahoo[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్కోడ్: 505184

ధన్వాడ హెచ్‌డబ్ల్యుసి

కాటారామ్ ధన్వాడ హెచ్‌డబ్ల్యుసి

వర్గం / పద్ధతి: ఆరోగ్య మరియు సంరక్షణ కేంద్రం
పిన్కోడ్: 505503

ధర్మరావు పేట ఆయుర్వేద డిస్పెన్సరీ

ఘన్ పూర్ ధర్మరావుపేట ఆయుర్వేద డిస్పెన్సరీ

వర్గం / పద్ధతి: ఆయుర్వేద డిస్పెన్సరీ
పిన్కోడ్: 506345

బొమ్మపూర్ హెచ్‌డబ్ల్యుసి

మహదేవపూర్ అంబటిపల్లి బొమ్మపూర్ హెచ్‌డబ్ల్యుసి

వర్గం / పద్ధతి: ఆరోగ్య మరియు సంరక్షణ కేంద్రాలు
పిన్కోడ్: 505504

భూపాలపల్లి (ఉన్నత ప్రాదమిక ఆరోగ్య కేంద్రం)

భూపాలపల్లి 506169

ఇమెయిల్ : uphcbhupalpally[at]gmail[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్కోడ్: 506169

భూపాలపల్లి (ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్)

భూపాలపల్లి 506169

ఇమెయిల్ : phcbhupalpally[at]gmail[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్కోడ్: 506169

మహాముతరం హోమియో డిస్పెన్సరీ

మహాముతారాం హోమియో డిస్పెన్సరీ

వర్గం / పద్ధతి: హోమియో డిస్పెన్సరీ
పిన్కోడ్: 505471

మహాముత్తారం (ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్)

మహాముత్తారం 505503

ఇమెయిల్ : mophcmahamutharam[at]gmail[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్కోడ్: 505503

ములుగుపెల్లి హెచ్‌డబ్ల్యుసి

మహాముత్తారాం ములుగుపెల్లి హెచ్‌డబ్ల్యుసి

వర్గం / పద్ధతి: ఆరోగ్య మరియు సంరక్షణ కేంద్రాలు
పిన్కోడ్: 506366

మొగుల్లపల్లి యునాని డిస్పెన్సరీ

మొగుల్లపల్లి యునాని డిస్పెన్సరీ

వర్గం / పద్ధతి: యునాని డిస్పెన్సరీ
పిన్కోడ్: 506366