ముగించు

చికిత్సాలయాలు

అంబాటిపల్లి (ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్)

అంబాటిపల్లి

ఇమెయిల్ : mophcambatpally[at]gmail[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్కోడ్: 505504

ఆదేశాలు

అజమ్‌నగర్ (ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్)

అజమ్‌నగర్

ఇమెయిల్ : phcazamnagar1[at]gmail[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్కోడ్: 506169

ఆదేశాలు

కాటారం (ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్)

కాటారం 505503

ఇమెయిల్ : mophckatram[at]yahoo[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్కోడ్: 505503

ఆదేశాలు

కాళేశ్వరం (ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్)

కాళేశ్వరం 505504

ఇమెయిల్ : mophcambatpally[at]gmail[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్కోడ్: 505504

ఆదేశాలు

కాళేశ్వరం యునాని డిస్పెన్సరీ

మహాదేవ్ వూర్ కాళేశ్వరం యునాని డిస్పెన్సరీ

వర్గం / పద్ధతి: యునాని డిస్పెన్సరీ
పిన్కోడ్: 505504

ఆదేశాలు

కొడవటoచ ఆయుర్వేద డిస్పెన్సరీ

రేగొండ కోడవటoచ ఆయుర్వేద డిస్పెన్సరీ

ఫోన్ : 506348
వర్గం / పద్ధతి: ఆయుర్వేద డిస్పెన్సరీ
పిన్కోడ్: 506348

ఆదేశాలు

గంగారాం హెచ్‌డబ్ల్యుసి

కాటారామ్ గంగారాం హెచ్‌డబ్ల్యుసి

వర్గం / పద్ధతి: ఆరోగ్య మరియు సంరక్షణ కేంద్రాలు
పిన్కోడ్: 505503

ఆదేశాలు

చల్లాగారిఘే హోమియో డిస్పెన్సరీ

చిట్యాల చల్లాగారిఘే హోమియో డిస్పెన్సరీ

వర్గం / పద్ధతి: హోమియో డిస్పెన్సరీ
పిన్కోడ్: 506356

ఆదేశాలు

చెల్పూర్ (ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్)

చెల్పూర్ 506168

ఇమెయిల్ : phcchelpur[at]gmail[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్కోడ్: 506168

ఆదేశాలు

డామెరాకుంట ఆయుర్వేద డిస్పెన్సరీ

కాటారం డామెరకుంట ఆయుర్వేద డిస్పెన్సరీ

వర్గం / పద్ధతి: ఆయుర్వేద డిస్పెన్సరీ
పిన్కోడ్: 505503

ఆదేశాలు