ముగించు

తహశీల్దార్ల సమాచారం

Sl.No మండలం పేరు MRO పేరు మొబైల్ నెంబర్ ఇమెయిల్ ID డిటి పేరు మొబైల్ నెంబర్
1 భూపాలపల్లి MD. ఇక్బల్ 7997566666 tahsildarbhupalapally@gmail.com  కె. రవీందర్ రావు 8500039996
2 చిట్యాల వై. రామ రావు  9849418360 tahsildarchityal@gmail.com  వేణు 7396089442
3 ఘణపూర్ ( ములుగు) మాధవి 9553571046 tahsildarghanpurmulug@gmail.com  సత్యనారాయణ 9989182635
4 కాటారం సునీత 9542402909 mrokataram@gmail.com రామమోహన్ 9505869860
5 మహాదేవపూర్ శ్రీనివాస్

7995005027

9010533111

tahsildarmahadevpur@gmail.com MD.ముక్తార్ పాష 9701195600
6 మల్హర్ రావు ఎస్.శ్రీనివాస్ 9912734098 mromalharrao@gmail.com శ్రీనివాస్ 7901240477
7 మొగుళ్ళపల్లి సమ్మయ్య 8985901563 tahsildarmogullapally@gmail.com జగన్ 9959210936
8 మహాముత్తారం సతీష్ 9052077995 tahsildarmahamutharam@gmail.com వినయ్ 7675887788
9 పలిమెల సాయి బాబు 

7995005029

9010651024

tahsildarpalimela@gmail.com ఖాళీగా ఖాళీగా
10 రేగొండ జీవకర్ రెడ్డి 8897622077 tahsildaregonda@gmail.com  విటల్ 7989728030
11 టేకుమట్ల షెరీఫ్  7337506885 tahtekumatla@gmail.com మల్లేశం 9550219663