ముగించు

ఫిర్యాదును ఎలా సమర్పించాలి?

పౌరులు మీ ఫిర్యాదులను ఈ క్రింది లింక్ ద్వారా ఇవ్వవచ్చు.

పర్యటన: http://cpgrams.ts.nic.in/

ప్రాంతము : ప్రజవానీ, ప్రగతి భవన్ | నగరం : జయశంకర్ భూపాల్పల్లి | పిన్ కోడ్ : 506169