ముగించు

24/7 నిరంతరాయ విద్యుత్

తేది : 24/06/2017 - 22/10/2017 | రంగం: విద్యుత్తు

తెలంగాణ ప్రభుత్వం (గోట్స్) 24 గంటలు తెలంగాణలో నిరంతరాయ విద్యుత్ సరఫరా, 9 గంటలు ఉచిత విద్యుత్ సరఫరా రైతులకు కల్పించాలని భావిస్తుంది.

అన్ని రౌండ్ల అభివృద్ధి మరియు జీవిత నాణ్యతను మెరుగుపర్చడానికి అన్ని వినియోగదారులకు 24X7 విశ్వసనీయ మరియు నాణ్యమైన శక్తిని సరసమైన ధర వద్ద తెలంగాణ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది.

లబ్ధిదారులు:

అందరు పౌరులు

ప్రయోజనాలు:

తెలంగాణలో 24 గంటల నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా

ఏ విధంగా దరకాస్తు చేయాలి

ఏ విధంగా దరకాస్తు చేయాలి
https://www.tssouthernpower.com/