ముగించు

శ్రీ ఎస్ కృష్ణ ఆదిత్య ఐ.ఎ.ఎస్

కలెక్టర్ సర్

శ్రీ ఎస్ కృష్ణ ఆదిత్య ఐ.ఎ.ఎస్

  • వ్యవధి: 10/11/2020 - 24/10/2021
  • కేటాయింపు సంవత్సరం: 2014
  • నియామక మూలం: ప్రత్యక్ష
  • సేవలు: ఐఏఎస్
  • చిరునామా: జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం, మంజూర్ నగర్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి 506169