ముగించు

డి. అమోయ్ కుమార్ ఐఏఎస్

అమయ్

డి. అమోయ్ కుమార్ ఐఏఎస్

  • వ్యవధి: 12/03/2018 - 30/08/2018
  • కేటాయింపు సంవత్సరం: 2013
  • నియామక మూలం: రాష్ట్ర సేవలు
  • సేవలు: ఐఏఎస్
  • చిరునామా: జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం, మంజూర్ నగర్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి 506169