ముగించు

డాక్టర్ వాసం వెంకటేశ్వరులు ఐఏఎస్

డాక్టర్ వాసం వెంకటేశ్వరులు ఐ.ఎ.ఎస్

డాక్టర్ వాసం వెంకటేశ్వరులు ఐఏఎస్

  • వ్యవధి: 03/02/2020 - 03/02/2020
  • కేటాయింపు సంవత్సరం: 2013
  • నియామక మూలం: రాష్ట్ర సేవలు
  • సేవలు: ఐఏఎస్
  • పరిచయం: 7995088365
  • ఇమెయిల్: collector-jsk[at]telangana[dot]gov[dot]in
  • చిరునామా: జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం, మంజూర్ నగర్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి 506169