ముగించు

ఎ. మురళి ఐ.ఏ.ఎస్

మురళి

ఎ. మురళి ఐ.ఏ.ఎస్

  • వ్యవధి: 11/10/2016 - 02/01/2018
  • కేటాయింపు సంవత్సరం: 2016
  • నియామక మూలం: రాష్ట్ర సేవలు
  • సేవలు: ఐఏఎస్
  • చిరునామా: జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం, మంజూర్ నగర్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి 506169