ముగించు

ఆర్.వి. కర్ణన్ ఐఏఎస్ (ఎఫ్ ఎ సి)

కర్ణన్

ఆర్.వి. కర్ణన్ ఐఏఎస్ (ఎఫ్ ఎ సి)

  • వ్యవధి: 03/01/2018 - 11/03/2018
  • కేటాయింపు సంవత్సరం: 2012
  • నియామక మూలం: ప్రత్యక్ష
  • సేవలు: ఐఏఎస్
  • చిరునామా: జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం, మంజూర్ నగర్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి 506169