ముగించు

సహాయ కేంద్రం

 • రాష్ట్ర కంట్రోల్ రూమ్ : 1070
 • పోలీసు కంట్రోల్ రూమ్ : 100
 • యాక్సిడెంట్ సహాయక నెం : 108
 • అగ్నిమాపక సహాయక నెం : 101
 • అంబులెన్స్ సహాయక నెం : 102
 • చిన్నపిల్లల సహాయక నెం : 1098
 • విపత్తుల సహాయక నెం : 1077
 • లైంగిక వేదింపులు : 1091
 • బిఎస్ఎన్ఎల్ సహాయక నెం : 1500
 • ఓటరు ID: 1950
 • విద్యుత్ ఫిర్యాదు: 1912
 • బ్లడ్ బ్యాంక్: 040-24745243