ముగించు

రోడ్లు & భవనాలు

సేవలు:

తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరపున రోడ్లు, భవనాలు నిర్మించడం మరియు వాటి నిర్వహణ.

పథకాలు:

ప్లాన్, నాన్ ప్లాన్, నాబార్డ్, ఆర్డిఎఫ్, ఎస్టీఎస్డిఎఫ్, టిఎస్పి, సిఆర్ఎఫ్ & ఎల్డబ్ల్యుఇ వంటి పథకాల కింద పనులు చేపట్టారు / చేపట్టారు.

వ్యక్తిను సంప్రదించండి: శ్రీ ఎన్.వెంకటేష్, జిల్లా ఆర్ అండ్ బి ఆఫీసర్ (ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్)

అత్యవసర నెం: 8333923850/8333923856