ముగించు

ప్రజా వినియోగాలు

చికిత్సాలయాలు

అంబాటిపల్లి (ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్)

అంబాటిపల్లి

ఇమెయిల్ : mophcambatpally[at]gmail[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్కోడ్: 505504

ఆదేశాలు

అజమ్‌నగర్ (ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్)

అజమ్‌నగర్

ఇమెయిల్ : phcazamnagar1[at]gmail[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్కోడ్: 506169

ఆదేశాలు

కాటారం (ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్)

కాటారం 505503

ఇమెయిల్ : mophckatram[at]yahoo[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్కోడ్: 505503

ఆదేశాలు

కాళేశ్వరం (ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్)

కాళేశ్వరం 505504

ఇమెయిల్ : mophcambatpally[at]gmail[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్కోడ్: 505504

ఆదేశాలు

కాళేశ్వరం యునాని డిస్పెన్సరీ

మహాదేవ్ వూర్ కాళేశ్వరం యునాని డిస్పెన్సరీ

వర్గం / పద్ధతి: యునాని డిస్పెన్సరీ
పిన్కోడ్: 505504

ఆదేశాలు

కొడవటoచ ఆయుర్వేద డిస్పెన్సరీ

రేగొండ కోడవటoచ ఆయుర్వేద డిస్పెన్సరీ

ఫోన్ : 506348
వర్గం / పద్ధతి: ఆయుర్వేద డిస్పెన్సరీ
పిన్కోడ్: 506348

ఆదేశాలు

పురపాలక

జయశంకర్ భూపాలపల్లి మున్సిపాలిటీ

టి 2 క్వార్టర్స్ దగ్గర, కృష్ణ కాలనీ మిషన్ భాగీరత్ వాటర్‌ట్యాంక్ & ఎస్‌సిసి లిమిటెడ్ జెనెగర్ ఆఫీస్ పక్కన భూపాలపల్లి

ఇమెయిల్ : bhplnpb[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08715-220016
వెబ్సైట్ లింక్ : https://bhupalapallymunicipality.telangana.gov.in/
పిన్కోడ్: 506169

బ్యాంకులు

ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీనా వికాస్ బ్యాంక్

ఆజంనగర్ , భూపాలపల్లి

ఇమెయిల్ : azamnagar5103[at]apgvbank[dot]in
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.apgvbank.in/
వర్గం / పద్ధతి: బ్యాంక్
పిన్కోడ్: 505169

ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీనా వికాస్ బ్యాంక్

భూపాలపల్లి

ఇమెయిల్ : bhupalapally5106[at]apgvbank[dot]in
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.apgvbank.in/
వర్గం / పద్ధతి: బ్యాంక్
పిన్కోడ్: 505169

ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీనా వికాస్ బ్యాంక్

చెల్పూర్

ఇమెయిల్ : chelpur5149[at]apgvbank[dot]in
ఫోన్ : 08713-200296
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.apgvbank.in/
వర్గం / పద్ధతి: బ్యాంక్
పిన్కోడ్: 506168

ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీనా వికాస్ బ్యాంక్

ఘనపూర్

ఇమెయిల్ : ghanpur5144[at]apgvbank[dot]in
ఫోన్ : 08715-235300
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.apgvbank.in/
వర్గం / పద్ధతి: బ్యాంక్
పిన్కోడ్: 506345

ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీనా వికాస్ బ్యాంక్

కొతపల్లి గోరి

ఇమెయిల్ : kothapallygori5120[at]apgvbank[dot]in
ఫోన్ : 08713-227247
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.apgvbank.in/
వర్గం / పద్ధతి: బ్యాంక్
పిన్కోడ్: 506348

ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీనా వికాస్ బ్యాంక్

రేగొండ

ఇమెయిల్ : regonda5136[at]apgvbank[dot]in
ఫోన్ : 08713-241349
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.apgvbank.in/
వర్గం / పద్ధతి: బ్యాంక్
పిన్కోడ్: 506348

విద్యుత్

కాటారం

రేగులగూడెం సబ్ స్టేషన్

ఇమెయిల్ : seopbpl[at]tsnpdcl[dot]in
ఫోన్ : 9491075020
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com/
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్కోడ్: 505503

ఆదేశాలు

కాటారం

కటారామ్ సబ్‌స్టేషన్

ఇమెయిల్ : seopbpl[at]tsnpdcl[dot]in
ఫోన్ : 9491075020
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com/
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్కోడ్: 505503

ఆదేశాలు

ఘన్‌పూర్ (ములుగ్)

చెల్పూర్ సబ్ స్టేషన్

ఇమెయిల్ : seopbpl[at]tsnpdcl[dot]in
ఫోన్ : 9491075020
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com/
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్కోడ్: 506168

ఆదేశాలు

చిట్యాల

చిట్యాల సబ్‌స్టేషన్

ఇమెయిల్ : seopbpl[at]tsnpdcl[dot]in
ఫోన్ : 9491075020
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com/
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్కోడ్: 506356

ఆదేశాలు

పాలిమెల

సర్వాయిపేట్ సబ్‌స్టేషన్

ఇమెయిల్ : seopbpl[at]tsnpdcl[dot]in
ఫోన్ : 9491075020
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com/
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్కోడ్: 505504

ఆదేశాలు

భూపాలపల్లి

భూపాలపల్లి సబ్‌స్టేషన్

ఇమెయిల్ : seopbpl[at]tsnpdcl[dot]in
ఫోన్ : 9491075020
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com/
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్కోడ్: 506169

ఆదేశాలు

విద్యాలయాలు

GOVT(DNT) PS అందుకు తండ

చిట్యాల, చైన్ పాక, అందుకు తండ

వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాల
పిన్కోడ్: 506170

GOVT(DNT) PS గొల్ల బుధారం

భుపాలపల్లి, గొల్ల బుధారం

వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాల
పిన్కోడ్: 506169

KGBV ఘణపూర్(M)

ఘణపూర్ ములుగు

వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాల
పిన్కోడ్: 506345

KGBV పలమెల

పలమెల పంకెన

వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాల
పిన్కోడ్: 505504

KGBV భుపాలపల్లి

భుపాలపల్లి

వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాల
పిన్కోడ్: 506169

KGBV మల్హర్ రావు

మల్హర్ రావు, వల్లెంకుంట, కొయ్యూరు

వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాల
పిన్కోడ్: 505503