ముగించు

పిన్ కోడ్లు

రెవెన్యూ మండలాలు  పిన్ కోడ్లు
1.భూపాలపల్లి 506169
2.చిట్యాల 506356
3.ఘణపూర్ ( ములుగు) 506345
4.కాటారం 505503
5.మహాదేవపూర్ 505504
 6.మల్హర్ రావు 505503
7. మొగుళ్ళపల్లి 506366
8.మహాముత్తారం 505503
9.పలిమెల 505504
10.రేగొండ 506348
11. టేకుమట్ల 506356