ముగించు

పత్రాలు

పత్రం వారీగా వడపోత

వడపోత

పత్రాలు
పేరు తేది చూడండి / డౌన్‌లోడ్
చెల్పూర్ యొక్క D N షెడ్యూల్స్ 195-15 30/11/2021 చూడు (10 MB)
వార్షిక నివేదిక 27/01/2020 చూడు (61 KB)
పౌరసత్వం చార్టర్ 27/01/2020 చూడు (77 KB)
జిల్లా ప్రొఫైల్ 10/01/2020 చూడు (584 KB)