ముగించు

డెమోగ్రఫీ

డెమోగ్రఫీ విలువలు 
విస్తీర్ణం   2,293 Sq. Kms
రెవెన్యూ విభజనల సంఖ్య  1
గ్రామాల సంఖ్య  223
రెవెన్యూ మండల సంఖ్య   11
డెమోగ్రఫీమండల ప్రజ పరిషత్‌ల సంఖ్య   11
 గ్రామ పంచాయతీల సంఖ్య  241
మునిసిపాలిటీల సంఖ్య  1
తపాలా కార్యాలయాల సంఖ్య   53
పోలీసు స్టేషన్ల సంఖ్య  12
ఆస్పత్రుల సంఖ్య (అల్లోపతి, ఆయుర్వేదిక్, హోమియోపతి, యునాని, నేచురోపతితో సహా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు మరియు డిస్పెన్సరీలు)  30

 

జనాభా లెక్కలు 2011 ప్రకారం
జనాభా యూనిట్ విలువలు
మొత్తం జనాభా సంఖ్య  416763
పురుషుడు  సంఖ్య  207998
మహిళలు  సంఖ్య  208765
సెక్స్ నిష్పత్తి (1000 మగవారికి ఆడవారు)  నిష్పత్తి 1004
గ్రామీణ జనాభా సంఖ్య  359625
పట్టణ జనాభా సంఖ్య  57138
మొత్తం జనాభా నుండి గ్రామీణ % 86.29
మొత్తం జనాభా నుండి పట్టణానికి  % 13.70
ఇళ్ళు సంఖ్య  111383
గృహ పరిమాణం సంఖ్య  4
చదరపు కిలోమీటర్లకు జనాభా సంఖ్య యొక్క సాంద్రత 182

 

2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం పిల్లల జనాభా (0 – 6 సంవత్సరాలు)
జనాభా యూనిట్ విలువలు
మొత్తం సంఖ్య  38707
పురుషుడు  సంఖ్య  20234
మహిళలు  సంఖ్య  18473
గ్రామీణ సంఖ్య  35139
అర్బన్ సంఖ్య  3568
సెక్స్ నిష్పత్తి  నిష్పత్తి 913

 

2011-జనాభా లెక్కల  ప్రకారం షెడ్యూల్డ్ కులాల జనాభా
జనాభా యూనిట్ విలువలు
మొత్తం  సంఖ్య  92017
పురుషుడు  సంఖ్య  45822
మహిళలు  సంఖ్య  46195
సెక్స్ నిష్పత్తి   నిష్పత్తి 1008