ముగించు

డిఎం ప్రొఫైల్

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు వ్యవధి చిరునామా
కలెక్టర్ శ్రీ రాహుల్ శర్మ, I.A.Sప్రస్తుత డిఎంజిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం, IDOC జయశంకర్ భూపాలపల్లి 506169
కలెక్టర్ సర్ శ్రీ భవేశ్ మిశ్రా I.A.S24/10/2021 - 15/06/2024జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం, మంజూర్ నగర్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి 506169
కలెక్టర్ సర్ శ్రీ ఎస్ కృష్ణ ఆదిత్య ఐ.ఎ.ఎస్10/11/2020 - 24/10/2021జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం, మంజూర్ నగర్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి 506169
శ్రీ.మహమ్మద్ అబ్దుల్ అజీమ్ ఐ.ఏ.ఎస్ మహమ్మద్ అబ్దుల్ అజీమ్ ఐ.ఏ.ఎస్03/02/2020 - 09/11/2020జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం, మంజూర్ నగర్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి 506169
డాక్టర్ వాసం వెంకటేశ్వరులు ఐ.ఎ.ఎస్ డాక్టర్ వాసం వెంకటేశ్వరులు ఐఏఎస్31/08/2018 - 02/02/2020జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం, మంజూర్ నగర్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి 506169
అమయ్ డి. అమోయ్ కుమార్ ఐఏఎస్12/03/2018 - 30/08/2018జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం, మంజూర్ నగర్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి 506169
కర్ణన్ ఆర్.వి. కర్ణన్ ఐఏఎస్ (ఎఫ్ ఎ సి)03/01/2018 - 11/03/2018జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం, మంజూర్ నగర్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి 506169
మురళి ఎ. మురళి ఐ.ఏ.ఎస్11/10/2016 - 02/01/2018జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం, మంజూర్ నగర్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి 506169