ముగించు

డిఎం ప్రొఫైల్

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు వ్యవధి చిరునామా
కలెక్టర్ సర్ శ్రీ ఎస్ కృష్ణ ఆదిత్య ఐ.ఎ.ఎస్ప్రస్తుత డిఎంజిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం, మంజూర్ నగర్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి 506169
శ్రీ.మహమ్మద్ అబ్దుల్ అజీమ్ ఐ.ఏ.ఎస్ మహమ్మద్ అబ్దుల్ అజీమ్ ఐ.ఏ.ఎస్04/02/2020 - 08/11/2020జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం, మంజూర్ నగర్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి 506169
డాక్టర్ వాసం వెంకటేశ్వరులు ఐ.ఎ.ఎస్ డాక్టర్ వాసం వెంకటేశ్వరులు ఐఏఎస్03/02/2020 - 03/02/2020జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం, మంజూర్ నగర్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి 506169
అమయ్ డి. అమోయ్ కుమార్ ఐఏఎస్12/03/2018 - 30/08/2018జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం, మంజూర్ నగర్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి 506169
కర్ణన్ ఆర్.వి. కర్ణన్ ఐఏఎస్ (ఎఫ్ ఎ సి)03/01/2018 - 11/03/2018జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం, మంజూర్ నగర్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి 506169
మురళి ఎ. మురళి ఐ.ఏ.ఎస్11/10/2016 - 02/01/2018జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం, మంజూర్ నగర్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి 506169