ముగించు

కండికొండ రాజు

ఇమెయిల్ : dkicpjsr[at]gmail[dot]com
హోదా : ప్రాంతీయ సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్
మొబైల్ నెంబర్ : 9666662937